В анкетата са участвали 45 служители на съда, каза съдия Темелкова. Снимка Лина Главинова

В анкетата са участвали 45 служители на съда, каза съдия Темелкова. Снимка Лина Главинова

Не добро е заплащането на служителите в Окръжен съд - Бургас. Това  сочат данни от анкета проведена сред 45 съдебни служители през 2019 година. Висшият съдебен съвет има идея за промяна на възнаграждението, каза административният ръководител на Окръжен съд - Бургас съдия Росица Темелкова. Тя подчерта, че се работи в посока подобряване на условията на труд. Участвалите в анкетата служители посочват, че искат повече обучения. 44 от 45 анкетирани са заявили, че са удовлетворени от работата.