Договорът вече е подписан, а времето за изпълнението му е 24 месеца. Снимка Архив Черноморие-бг

Договорът вече е подписан, а времето за изпълнението му е 24 месеца. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Средец ще изгради център за екологичен мониторинг. Това ще стане в рамките на проекта "Еко лаборатории за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна среда", който Общината ще изпълнява съвместно с Община Визе, Турция, която е водещ партньор.
Проектът ще бъде реализиран с финансовата подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество "Интеррег", приоритетна ос "Околна среда". Стойността на проекта е 358 212,52 евро, а продължителността му е 24 месеца.
Кметът на Община Средец Иван Жабов подписа договора, с което се слага начало на дейностите по него.
Проектът предвижда създаване на стратегически еко алианс за устойчивост на защитените местности и крайбрежната околна среда. Ще бъде изграждена "Green Eco Spice" във Визе и "Lab Center" за екологичен мониторинг в Средец. За целта ще бъде реконструирана стара сграда в Средец и превърната в еко лаборатория.