От май хотелът на остров Света Анастасия работи и посреща туристи. Снимка Черноморие-бг

От май хотелът на остров Света Анастасия работи и посреща туристи. Снимка Черноморие-бг

Срев сред туристи се отчита през април месец в Бургас и региона. Това сочи справка на Националния статистически институт. През април 2020 г. в условията на извънредно положение, обявено на 13-ти март 2020 г., в област Бургас са функционирали 35 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 983, а на леглата - 2.3 хиляди. В сравнение с април 2019 г. общият брой на местата за настаняване намалява със 70.3%, а на леглата в тях с 89.9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през април 2020 г., е 4.6 хил., или c 94.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като намаление на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, с 3 звезди и 1 и 2 звезди съответно с 99.8, 90.0 и 78.7%.

В местата за настаняване с 1 и 2 звезди са осъществени 75.4% от нощувките на чужденци и 77.3% - български граждани.

С най-голям относителен дял на реализираните нощувки в местата за настаняване от чужденци в област Бургас е Руска федерация - с 28.2%, следват Обединено кралство - с 26.8%, Германия, Италия и Нидерландия - с по 7.8%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през април 2020 г. намаляват с 96.2% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достигат 1.3 хиляди. Регистриран е срив както при чуждите граждани - с 99.7%, така и при българските - с 92.1%. От всички пренощували лица 3.6% са чужденци, като по-голямата част от тях (50.0%) са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 25.3 нощувки. Пренощувалите българи са 1.2 хил., като 76.9% от тях са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди и са реализирали средно по 3.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през април 2020 г. е 11.1% като намалява с 6.3 процентни пункта в сравнение с април 2019 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване  с 1 и 2 звезди - 13.0%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 7.7%, и с 4 и 5 звезди - 5.6%.

Приходите от нощувки през април 2020 г. са 231.3 хил., или с 94.9% по-малко в сравнение с април 2019 година. Регистрирано е срив на приходите както от чужди граждани - с 98.0%, така и от български граждани - с 88.4%.