Четвъртокурсниците ще заместят учителите под карантина. Снимката е илюстративна

Четвъртокурсниците ще заместят учителите под карантина. Снимката е илюстративна

Над 20 студенти от университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас изявиха желание да влязат като доброволци и да заместят болни и карантинирани учители в бургаските училища. Младите хора от специалностите "Предучилищна и начална училищна педагогика" и "Начална училищна педагогика и чужд език" откликват на зова за помощ от школските ръководства в града, вследствие на екстремните условия за обучение, породени от  въвеждане на извънредно положение на територията на страната и обявената пандемия от Световната здравна организация.

Първите училища, в които студенти - четвъртокурсници  влизат да преподават още от следващата седмица, са ОУ "Георги  Бенковски", ОУ "Антон Страшимиров" и СУ "Петко Росен" в Бургас.

Студенти имат желание и готовност за включване и в системата на предучилищното образование.