42-ма студентите участваха в научния форум. Снимки Универстите проф. д-р Асен Златаров

42-ма студентите участваха в научния форум. Снимки Универстите проф. д-р Асен Златаров

Студенти по медицина изнесоха доклади по актуални здравни теми в рамките на Четвъртата студентска научна конференция на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Тя се организира от Факултет по обществено здраве и здравни грижи, Медицински факултет и Медицински колеж към бургаския ВУЗ.

В рамките на ден бяха представени 28 доклада, по които са работили 42-ма студенти и 25 академични наставници.

Признание за научния си принос студентите получиха от ректора на университета проф. Магдалена Миткова, декана на Медицинския факултет проф. Христо Бозов и от зам.-декана на Факултета по обществено здраве и здравни грижи проф. Евдокия Сотирова.

Студентите и техните наставници представиха доклади по съвсем актуални теми свързани с новите предизвикателства в медицината. Сред тях са "Насилието в медицинската практика", "Бърнаут - мираж или действителност. Проучване на студентското мнение в специалност "Медицинска сестра", "THREE-PARENT IVF" – иновативен метод в асистираната репродукция", "Особености на протичането на Covid-19 при жените", "Виртуалната и добавена реалност в обучението на съвременната акушерка" и т.н.

Галерия