Това е ново удължаване на мярката в подкрепа на бизнеса във Варна. Синмка ОбС - Варна

Това е ново удължаване на мярката в подкрепа на бизнеса във Варна. Синмка ОбС - Варна

Собствениците на търговски обекти и заведения във Варна ще бъдат освободени от плащане на такса "тротоарно право" в периода 1 април - 30 юни. Това реши Общинският съвет във Варна. Мярката, която цели подкрепа за бизнеса, беше предложена от председателя на ОбС Тодор Балабанов, беше одобрена с почти пълно единодушие на днешното заседание на Общинския съвет.

"Възстановяването от кризата е продължителен процес, което обуславя необходимостта от адекватни мерки за подпомагане на засегнатите лица. Приетото облекчение ще доведе до намаляване на приходната част в бюджета на общината, но ще помогне на ресторантьорския бранш, който беше сред най-потърпевшите от COVID-кризата", мотивира предложението си Балабанов.

Собствениците на заведения във Варна реално са освободени от плащането на таксата за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. от края на ноември 2020 г. След втория локдаун заради пандемията Общинският съвет реши обектите от обхвата на заповедта на министъра на здравеопазването да не плащат такси, наеми и цени на услуги, включително и такса "тротоарно право". Облекчението първоначално важеше за периода 28 ноември – 21 декември 2020 г., но впоследствие мярката беше удължена. На юридическите и физическите лица, заплатили местните такси за периода, сумата ще им бъде приспадната от следващите плащания.

Другата одобрена днес мярка бе да се даде възможност на лицата, които в законоустановения срок до 30 ноември 2020 г. не са подали заявления-декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството, да го направят до 30 юни тази година.

На днешното заседание общинските съветници приеха и искането на групата на "Възраждане" за отстраняването на д-р Янко Станев като зам.-председател на местния парламент. Решението беше взето с 26 "за", 6 "против" и 13 "въздържал се".