Плажът на Алепу стана известен с т.нар. свлачищна стена, която се изгради там. Снимка Черноморие-бг

Плажът на Алепу стана известен с т.нар. свлачищна стена, която се изгради там. Снимка Черноморие-бг

Областна управа в Бургас търси стопани на осем плажни ивици по Южното Черноморие. Тя е обявила конкурса за частично обезпечаване с водноспасителна дейност на осем неохраняеми ивици в периода от 1-ви август до 30-ти септември. Става въпрос да плажовете - "Иракли", "Несебър - изток", "Поморийска коса", "Атанасовска коса" без част 1, "Крайморие - юг 2", "Златна рибка", "Алепу", "Корал".

Стойност на поръчката е в размер на 170 476 лева без вкл. ДДС. Прогнозната стойност на обособените позиции е както следва:

Обособена позиция 1 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Иракли", община Несебър, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 2 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Несебър изток", община Несебър, област Бургас" - 14 824 лева без ДДС. Разкрива се само един спасителен пост по схема, който следва да функционира през целия срок на договора - до 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 3 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Поморийска коса", община Поморие, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември 2020 г. спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 4 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Атанасовка коса" без част 1, община Бургас, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември 2020 г. спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 5 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Крайморие - юг 2", община Бургас, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември 2020 г. спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 6 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември 2020 г. спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 7 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Алепу", община Созопол, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември 2020 г. спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Обособена позиция 8 - "Обезпечаване с водноспасителна дейност на морски плаж "Корал", община Царево, област Бургас" - 22 236 лева без ДДС. През месец август 2020 г. се разкриват два спасителни поста, по схема. Считано от 1-ви септември 2020 г. спасителен пост № 2 се закрива, а спасителен пост № 1 продължава да функционира до края на срока на договора - 30-ти септември 2020 г.

Поръчката е обявена на 1-ви юни, а крайният срок за подаване на оферти е до 17.30 ч. на 22-ри юни 2020 г. Отварянето на офертите ще стане на 23-ти юни.

През последните три години поръчката се обявява още през зимата. Заради пандемията от COVID - 19 тази година процедурата се забави.