Новата гимназия ще отвори врати за първи път тази есен

Новата гимназия ще отвори врати за първи път тази есен

Започва набиране на персонал за Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас. Първите обяви за свободни работни места са за учители по български език и литература, математика и английски език. Кандидатите трябва да изпратят заявление за заемане на длъжността до директора на гимназията, професионална автобиография - за кандидатите за учител по английски език автобиографията следва да е на английски език, диплома за завършено висше образование, документ за придобита квалификация "Учител“, трудова книжка, мотивационно писмо - за кандидатите за учител по английски език мотивационното писмо да е на английски език, учителско портфолио и декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец, подписана и сканирана.

Предимство за кандидатите ще бъде владеенето на английски език на ниво С1 или С2 от Общата европейска езикова рамка, опит като учител и този в разработването на учебни материали, международно признати сертификати за преподавателска правоспособност по английски език – CELTA, DELTA, TESOL и др. (за кандидатите за учител по английски език) или документ за поне една от технологиите C#, Java, HTML, CSS и др. основни езици за програмиране (за кандидатите за учител по ИТ), участие със свои ученици в международни и национални състезания и проекти. Новата гимназия предлага на кандидатите работа чрез използване на иновативни подходи в обучението, работно място в модерно обзаведени и технологично оборудвани кабинети, добро заплащане и поощрения за работа с дигитален учебник и онлайн учебно съдържание, подготовка и проверка на изпитни материали, възможности за участие в обучения на учители в страната и в чужбина. Преподавателите, които ще бъдат назначени на работа ще могат да ползват още ученическия автобус и ученическия стол на училището.