Топъл обяд могат да получат украинците, които имат статут на временна закрила и не са настанени в хотели. Снимка Архив Черноморие-бг

Топъл обяд могат да получат украинците, които имат статут на временна закрила и не са настанени в хотели. Снимка Архив Черноморие-бг

Топъл обяд ще има и за украинците, които имат статут за временна закрила и не са настанени в хотел, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политка.

Услугата за предоставяне на топъл обяд на хора от уязвимите групи се удължава до 31 юли. Към момента тя се предоставя на над 53 000 самотноживеещи възрастни, хора с увреждания и с доходи под линията на бедност в 189 общини.

С удължаването на услугата ще се даде възможност към нея да се включат и нови общини, които могат да подадат проектите си до 3 юни 2022 г. Топъл обяд ще могат да получат украински граждани и други хора със статут на временна закрила. Местните власти, които към момента изпълняват договори по Оперативната програма за храни, финансираща услугата, могат да поискат удължаването им в периода от 1 до 23 юни чрез информационната система ИСУН 2020.

Удължаването на проектите и разширяването на обхвата на нуждаещите се с право на подкрепа с топъл обяд стана възможно чрез изменение на европейските регламенти, които регулират използването на европейските средства за бежанците в Европа. С тях беше дадена възможност наличните средства по механизма на Европейската комисия  REACT-EU да бъдат използвани за осигуряване на спешна подкрепа, покриваща основните нужди на миграционните потоци от Украйна. В проектите не могат да бъдат включени граждани, за които държавата осигурява хуманитарна помощ за настаняване и изхранване в общ размер на 40 лева на ден.

Всички изменения са публикувани на сайта на Агенцията за социално подпомагане, която е управляващ орган на Оперативната програма за храни и/или материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.