Трябва да има един чадър на 20 кв. метра от плажната ивица. Синмка Архив Черноморие-бг

Трябва да има един чадър на 20 кв. метра от плажната ивица. Синмка Архив Черноморие-бг

Туристите трябва да носят маска и ръкавици за еднократна употреба, когато вземат храната си от блок масата в ресторанта на хотела, където са отседнали. Ръкавиците трябва да им бъдат предоставени от заведението. Маската трябва да се носи до сядане на масата за хранене, там може да се свали по време на храненето и да се сложи, когато ставате от масата. Това са част от мерките, които са разписани в заповедта на министъра на туризма Марияна Николова във връзка с предстоящия летен сезон, който официално ще бъде открит на 1-ви май.

В нея са разписани правилата за функциониране на туристическите обекти в условията на пандемия.

Трансферът на организираните туристи трябва да става с автобуси при спазване на противоепидемичните правила и при възможност с отворени прозорци.

Гостите на местата за настаняване, в заведенията за хранене и развлечения, които са закрити трябва да носят лично предпазно средства – маска.

В хотелите, къщите за гости, малките семейни хотели трябва да се регулира потокът – входящ и изходящ и да се спазва дистанция от 1,5 метра между гостите. На рецепцията трябва да се постави информационна табела за мерките, която да бъде на български език и минимум на един чужд език.

Препоръчва се 1 гост на 3 кв.м. в общите помещения, като това правило не важи за семействата.

Ако в местата за настаняване има съмнения за корона вирус на някой от гостите, той трябва да бъде изолиран в самостоятелна стая. Обектът не се карантинира. За този човек се грижи един служител на хотела. На него трябва да се предложи маска и да му бъде осигурен лекар да го прегледа. Трябва да се спазват стриктно инструкциите и препоръките на лекаря или здравните работници от лечебното заведения, с което обектът има сключен договор за обслужване, РЗИ или Центъра на спешна медицинска помощ. Семейните хотели и къщите за гости нямат задължение да имат сключен договор с лечебно заведение

В заповедта на министър Николова се регламентира и ползването на плажни принадлежности.

Трябва да има разстояние от 1,5 метра между плажуващите. 1 чадър се поставя на 20 кв.м. т.е през 8 метра се поставя чадър. Един чадър трябва да се използва от максимум два души или от едно семейство. Плащането на плажните стоки е препоръчително да става чрез ПОС терминал или онлайн.

Списъкът с всички мерки може да се прочете тук