Форумът е посветен на разкопките на Деултум

Форумът е посветен на разкопките на Деултум

Учени и археолози се събират на 20-та научна конференция в Средец. Тя ще се проведе на 7-ми декември във Военен клуб в града. Форумът събира част елита на българската археология, учени, имащи отношение към проучванията на най-стария римски град на територията на България – римската колония Деултум.

Преди повече от сто и четиридесет години братя Шкорпил локализират античната колония край днешното село Дебелт, община Средец. През следващите десетилетия паметници от античния град: монети, статуи, керамични съдове, надписи, предмети от бронз и желязо постъпват в музейни сбирки и частни колекции. Ноември 1912 г. е създадено археологическо дружество „Деултум“ в Бургас, с мисълта да се събират и съхранят материалите от колонията, които по-късно поставят основите на Народния музей в гр. Бургас, днес Регионален исторически музей.

Археологическите проучвания край с. Дебелт имат над 40 годишна съвременна история. Започнали през 1980 г. в резултат от голям инвестиционен проект на държавата за построяване на металургичен комбинат, те доказват изключително високата наситеност на района с културно-историческа богатство.  От 1988 г. територията на римската колония, византийския град и средновековния гарнизон в едно с граничният вал „Еркесия“, са резервирани от държавата и обявени за Национален археологически резерват „Античен и средновековен град „Деултум – Дебелт“.

Ръководител на първия етап от проучванията е д-р Стефан Дамянов, завеждащ отдел „Антична археология“ в НИМ – София. В периода до 1989 г. в тях вземат участие почти всички археолози от Археологически отдел на Окръжната дирекция "Културно историческо наследство" Бургас: Тотко Стоянов, Петър Балабанов, Цоня Дражева, Петя Кияшкина, Илияна Бонева и други. През тези години са проучени редица антични и средновековни обекти в границите на строителната площадка на металургичния завод, а от 1986 г. започват редовните разкопки на територията на античната колония Деултум. В Дебелт се оформя едно научно средище, принос за което има и изградената тук археологическата база, която създава условия и обезпечава целогодишната работа на учени и специалисти.

Превратностите на времето поставят резервата пред изпитания и ако преди 20 години този обект не се е въздигнал от забвението, благодарение на обновения музей в община Средец, на новосформирания научен екип и желанието да се продължи проучването тук, то днес тази среща нямаше да се състои. Продължава се проучването на форумните антични терми на колонията, с научен ръководител Красимира Костова, градоустройството на колонията с акцент area sacra, с научен ръководител доц. д-р Христо Прешленов, укрепителната система на колонията и града, с ръководител проф. д-р Людмил Вагалински, както и останките на тракийския град Добелт, под ръководството на доц. д-р П. Балабанов, средновековния граничен вал „Еркесия”, проучван от проф. д-р Димчо Момчилов.

На последните 20 години усърдна проучвателна дейност е посветена Научната конференция 20+, в празничната обстановка на месец декември.

Желаещите да научат как се развиват и до къде са стигнали проучванията в Национален археологически резерват "Деултум - Дебелт", са добре дошли!

Участници във форума са: проф. дин Диляна Ботева (СУ „Св. Климент Охридски); гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ „Св. Климент Охридски); гл. ас. д-р Лили Грозданова (СУ „Св. Климент Охридски); доц. д-р Христо Прешленов (НАИМ-БАН); проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН); гл. ас. д-р арх. Силва Събщова (НАИМ-БАН); доц. д-р Иво Д. Чолаков (НАИМ-БАН); гл. ас. д-р Милена Райчева (НАИМ-БАН); Пламена Дакашева (НАИМ-БАН); Добрина Харбалиева (ОИМ-Средец); гл. ас. д-р Люба Трайкова (НАИМ-БАН); гл. ас. д-р Сирма Александрова (НАИМ-БАН); доц. д-р Мария Манолова (РИМ-Варна); проф. дин Димчо Момчилов (Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ –Бургас); доц. д-р Цветана Попова (НАИМ-БАН); Теодор Тодоров (НАИМ-БАН); инж. Атанас Каменаров и директорът на ОИМ Средец Красимира Костова и екипа на музея.

Галерия