Форумът се провежда за 19-та поредна година. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Форумът се провежда за 19-та поредна година. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Учени от седем държави взеха участие в 19-та международна научна конференция "Образование, наука, икономика и технологии", организирана от най-големия държавен университет в Югоизточна България - университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

Форумът бе открит от председателя на организационния комитет проф. д-р Иван Т. Димитров. Той отбеляза, че основната мисия на конференцията е да предостави възможност за свободен обмен на мнения, за споделяне на натрупания научноизследователски и практически опит, както и за установяване и задълбочаване на професионалните контакти не само между български и чуждестранни учени и специалисти, но и между сродни университетски и научноизследователски структури.

Приветствие към участниците в конференцията направи новоизбраният ректор на университета - проф. д-р Христо Бозов. Тази година те са общо 128, от които учени от Полша, Турция, Украйна, Словения, Русия и Северна Македония, както и от университет "Проф. д-р Асен Златаров", УНСС, СУ "Св. Климент Охридски", Тракийски университет – Стара Загора, Технически университет – Габрово, БАН, Нов български университет, Медицински университет София, Медицински университет - Плевен, Медицински университет - Варна  и др.

В рамките на пленарната сесия бяха презентирани три доклада по актуални проблеми: "Зависимост между усложнения и реоперации при лечение на фрактури на проксимален хумерус с ангулаторно стабилна заключваща плака" - лектор д-р Стоян Христов дм; "Ефекти "в сянка" на Ковид - 19 върху грижите  в края на живота" - лектор проф. Силвия Александрова-Янкуловска и "Приложение на рекламния видеофилм като аудио- визуално методическо средство в екскурзоводската беседа" - лектор доц. д-р Захарий Дечев.

Конференцията продължи работата си по секции, в които се проведоха дискусии в областта на икономиката, управлението, педагогиката, хуманитарното познание, здравните грижи, общественото здраве, медицината и индустриалните технологии. Представените 160 доклада са публикувани в академичните списания "Управление и образование" и "Индустриални технологии", индексирани в международната база данни EBSCO.

Галерия