Ирина Иванова, ръководител на проекта, връчи на учениците сертификати за участие. Снимки Петя Добрева

Ирина Иванова, ръководител на проекта, връчи на учениците сертификати за участие. Снимки Петя Добрева

Ученици от IX и X класове на бургаската Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника с ръководител Мария Бедрова и ученици от XI и XII класове на Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" с ръководител Таня Петкова дебатираха ревнопоставеността и климатичната справедливост. Те участваха в дискусия по проект "Климатичната справедливост е нашето бъдеще". Това е един от  11-те финансирани инициативи по програмата "Равнопоставеност и климатична справедливост" на Българския фонд за жените и дава възможност за участие на активни хора и лидери от местните общности в опазването на планетата, преодоляването на климатичните промени, разкрива рисковете, които са пряко свързани с промените в климата и неравенствата между половете.

В заключителната среща по проекта с ръководител Ирина Иванова участва и общинският съветник Даниела Божинова. Тя сподели своя опит насочен към равенството между половете, правата на гражданите и начина за вземане на решения от група хора. Даниела Божинова подари на гимназиите и своята книга "Хората решават", в която се занимава с темите на XXI век - референдуми, инициативи и отзоваване в САЩ.

Целта на проекта е да запознае подрастващите с последиците от климатичните промени – опустошителни пожари, урагани и бури, наводнения и засушавания и как те се отразяват негативно най-вече върху жените, което води и до неравенство.

Това поражда необходимостта да се гледа на климатичните промени не само от екологична гледна точка, но и от политическа, етична, социална и икономическа. Именно с тези въпроси се занимава и "климатичната справедливост".

"Овластяването на жените може да осигури по-дългосрочни устойчиви решения, създадени за справяне с образованието, бедността, възобновяемата енергия, здравето, глада, икономическия растеж, достоен труд и действия в областта на климата", обясни Ирина Иванова.

Проектът се осъществява със съдействието на фондация "Астика" и АСУ "Делфи". 

Галерия