По време на престоя се проведе кръгла маса за обсъждане на актуалните проблеми в образованието, които стоят пред учителите в партньорските страни, както и начини за разрешаването им. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

По време на престоя се проведе кръгла маса за обсъждане на актуалните проблеми в образованието, които стоят пред учителите в партньорските страни, както и начини за разрешаването им. Снимки ПГТ Проф. д-р Асен Златаров

Група от 10 учители от бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" посетиха град Пуерто де ла Круз - Испания в изпълнение дейностите по проект "Образователна мобилност на граждани" - КД1- "Еразъм +", 2023-1-BG01-KA121-VET-000119995.

Пътуването и седмичния престой подобриха езиковите и професионални компетентности на участниците в тях, адаптивността и социализацията в  Европейската общност. Учителите опознаха културните и социално-икономически особености на страната-партньор, придобиха нови впечатления и обогатиха своя мироглед. Развиха уменията си за работа в екип, справяйки се в различни трудови условия.

По време на престоя се проведе кръгла маса за обсъждане на актуалните проблеми в образованието, които стоят пред учителите в партньорските страни, както и начини за разрешаването им. Споделяше се опит за управление на проекти, както и в придобиване на умения за проектно базирано обучение. Проведоха се интерактивни упражнения с колегите за създаване на  педагогически инструменти в помощ на учебния процес и подобряване дигиталните им умения. Посетиха се хотели и ресторанти, където се реализираха бизнес-консултации със собственици и управители. Проучиха се възможности за стажове на ученици.

В свободното време учителите посетиха "Loro park", ботаническата градина и взеха уроци по "Salsa", имаха разходка с кораб за наблюдение на китове и снимаха забележителности на острова. Последния ден се проведе сесия за обратна връзка, раздаване на сертификати, "Europass" документи и снимки.

Галерия