На този етап оценки не се пишат на учениците, каза Виолета Илиева. Снимка Архив Черноморие-бг

На този етап оценки не се пишат на учениците, каза Виолета Илиева. Снимка Архив Черноморие-бг

Учителите започват да преподават нов учебен материал. За учениците от I-ви до IV-ти клас обемът ще бъде по-малък, каза пред "Черноморие" Виолета Илиева - началник на Регионално управление на образованието в Бургас. Повече знания ще се дават на учениците от по-горен курс, но ще продължи преговорът и задвърждаване на вече придобитите от учениците знания.

"На този етап оценки не се пишат на учениците. Всеки учител си води бележки за активността на своите ученици. Това ще стане, когато ситуацията се нормализира", допълни Виолета Илиева. Учебният процес в условията на въведените строги мерки и извънредно положение, което е в сила от 13-ти март до 13-ти април в школата в Бургас и областта протича нормално. Много малък е броят на тези, които не могат да участват активно в учебния процес, защото нямат компютър е дома. В тези случаи учители разнасят на хартиен носител задачите на своите ученици.

"Отсъствия няма да се пишат. Вече имахме такъв сигнал. Нормално е при 48 000 учители в цялата област да има и такива, които да проявят самоинициатива. Получихме сигнали от родителите и искам да ги успокоя, че отсъствия няма да бъдат нанасяни в дневниците", допълни началникът на РУО - Бургас.

Удължават извънредните мерки до 12-ти април