Велоалеята до Пода е с дължина четири километра. Снимки Община Бургас

Велоалеята до Пода е с дължина четири километра. Снимки Община Бургас

Велоалеята, която стига до природозащитен център "Пода", ще бъде продължена до квартал "Крайморие". Предвижда се над скалистия хълм да мине пасарелка, съставена от метални рампи. На няколко места ще има панорамни площадки, където велосипедистите да починат за няколко минути и да се насладят на гледката към морето и канала между него и Мандренското езеро. Този район е хабитат на стотици видове птици, тъй като Бургас с неговите влажни зони е важна спирка по пътя на тяхната миграция.

За да се реализира проектът в този му вид, днес кметът на община Бургас Димитър Николов поиска от местния парламент разрешение за изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП - ПП) за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаващо през различни имоти, за да стигне до "Крайморие".

Следващата стъпка ще е изготвянето на технически проект от експертите в Общината.

Когато се изпълни това продължение, Бургас ще има велосипеден маршрут, свързващ двата му красиви квартала "Сарафово" и "Крайморие". Кметът Димитър Николов не се е отказал да работи в сътрудничество с кметовете на съседните общини Созопол и Поморие за изграждане на велоалеи между трите града.

Галерия