Решението е взето на заседание на Министерски съвет. Снимка Архив

Решението е взето на заседание на Министерски съвет. Снимка Архив

Правителството прие решение за изменение на договора за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Бургас Изток-2", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 септември 2011 г.

Изменя се също така договорът за предоставяне на концесия върху "Пристанищен терминал Бургас Запад", част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, сключен на 8 март 2013 г.

С промените се удължава срокът на договорите до законово допустимия, определен в чл. 34, ал. 1 от Закона за концесиите. Също така се възлага на концесионера да извърши допълнително строителство в пристанищната инфраструктура, както и увеличение на размера на инвестициите съответно с 22 522 973 евро за "Пристанищен терминал Бургас Изток-2" и 26 610 286,77 лева за "Пристанищен терминал Бургас Запад".