Университетът ще кандидатства за финансиране за реализацията на проекта. Снимка Архив Черноморие-бг

Университетът ще кандидатства за финансиране за реализацията на проекта. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаският университет "Проф. д-р Асен Златаров" ще кандидатства за европейско финансиране с проект за дигитализиране на културното наследство. Проектното предложение е следваща стъпка, която прави университетът след сключеното партньорство с американската корпорация "ЕОН Реалити", чийто иновативен софтуер за виртуална реалност ще бъде използван в обучението на студентите на висшето учебно заведение.

Европейският проект, чрез който ще кандидатства за финансиране университетът, е под названието "Опазване и подобряване на културното наследство посредством модерни дигитални технологии". В него ще се включат и други водещи висши учебни заведения и организации, сред които румънският университет "Бабеш-Болай", словенската организация "Pattern City" и италианският университет в Генуа.

Целта на проекта е да се стимулира използването на цифрови технологии за защита, опазване, възстановяване и съхраняване на културното наследство и изкуствата, в допълнение към други изследователски методи.

С реализирането му ще се улесни и разшири достъпът до културни ценности чрез цифрови технологии и инструменти, успоредно или като алтернатива на физическия достъп до културното наследство. Проектът ще помогне да се повиши конкурентоспособността на културните и творческите индустрии на вътрешния пазар и в международен план, и ще осигури възможности за създаване на нови и устойчиви работни места.