Ректорът на университета проф. Магдалена Миткова подписа меморандума. Снимки Университет Проф. д-р Асен Златаров

Ректорът на университета проф. Магдалена Миткова подписа меморандума. Снимки Университет Проф. д-р Асен Златаров

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бургас се включи в консорциум, който ще работи  за развитие на икономиката и организацията на туризма. Ректорът на университета проф. д-р Магдалена Миткова сложи подписа си под меморандума за учредяването му, наред с останалите партньори в консорциума: Икономически университет - Варна, Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", както и Бургаската и Варненската  регионални туристически камари, а също и  Професионалните гимназии по туризъм в Бургас и  Варна.

Основна цел на съучредителите е да действат с образователни, икономически и социални способи за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие на туризма у нас, както и за полезно взаимодействие и партниране между образователните институции, бизнеса и неправителствени професионални организации.

Консорциумът е обществено обединение, което е пионер в осъществяването на идеята за постигане на постоянство, устойчивост и качественост в жизнения цикъл на кадрите в туризма – от професионалното средно училищно образование, продължавано и затвърждавано във висшите учебни заведения, до успешното прилагане на полученото образование в бизнеса, като всяка една от страните съдейства и подпомага този процес.

Ще бъде сформирана работна група, която ще се състои от представители на  всеки един от партньорите, и която ще разработи план за изпълнение на заложените  в меморандума на консорциума цели. Основна задача на инициативата е още тази година да се усети ползата от работата на обединените институции за бързо възстановяване на регионалния туризъм, който бе тежко засегнат от ковид-кризата.

Галерия