Членовете на Комисията по бюджет и финанси одобриха докладните записки. Снимки ОбС - Варна

Членовете на Комисията по бюджет и финанси одобриха докладните записки. Снимки ОбС - Варна

Увеличават заплатите на кметовете във Варна. До настоящия момент размерът на възнагражденията не е актуализиран въпреки промените в постановление на Министерския съвет от 2019 г., с които се даде възможност индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства да се определят до размера на заплатата на министър. А основното месечно възнаграждение на министър е обвързано със средномесечните заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, които се преизчисляват на всеки три месеца.

При определяне на възнагражденията е взет под внимание броят на жителите на селата. Кметовете на Каменар и Тополи ще получават по 1 740 лева, а на Звездица и Константиново – по 1 440 лева. Заплатата на кмета на най-малкото село в общината – Казашко, ще е в размер на 1 320 лева.

На днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси в Общинския съвет на Варна бяха одобрени и промени в Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на младежки проекти, реализирани от неправителствени организации по програма "Младежки дейности" на Община Варна. След дебати членовете на ПК "Финанси и бюджет" решиха комисията, оценяваща младежките проекти, да се състои от 7 членове – трима представители на администрацията, трима общински съветници и един външен експерт. Предложението за този състав на комисията беше направено от председателя на местния парламент Тодор Балабанов.

Съветниците дадоха също съгласието за закупуване на входна врата с внедрена RFID система за сигурност, контрол и проследяване на книги за нуждите на Регионалната библиотека "Пенчо Славейков". Вратата и необходимият софтуер за нейното интегриране с библиотечната информационна система, на обща стойност 24 500 лева, ще бъдат купени със собствените приходи, реализирани от библиотеката.

Предстои предложенията да бъдат гласувани на сесията на местния парламент, за да влязат в сила.

Галерия