Тази година ще бъде извършен трети прием във филиала на НХА в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Тази година ще бъде извършен трети прием във филиала на НХА в Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Националната художествена академия започна септемврийския прием на студенти. До 9 септември 2021 г. кандидатите могат да подават документи чрез информационната система на НХА за бакалавърските специалности и магистърските програми.

За новата учебна година се приемат студенти и в новоразкритата магистърска програма "Културното наследство на Българското Черноморие", създадена специално от катедра "Изкуствознание" за Филиала на НХА в град Бургас, която вече набира студенти за новата учебна година.

Програмата представя българското културно наследство от древността до модерната епоха с акценти върху паметниците от Черноморския регион във връзка със съвременното регионално развитие на културния туризъм. Приложени са съвременни тетенденции в изучаването и популяризирането на културното наследство за стимулиране на интердисциплинарния научен подход и индивидуалната активност.

Програмата създава умения в интерактивното популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности в Черноморския регион, адекватни на съвременното състояние на културното наследство под закрила на Организацията на обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО).

Завършилите програмата магистри получават възможност за перспективно кариерно развитие като мениджъри на културният туризъм в музеите, художественитегалерии, общински, правителствени и неправителствени структури и организации; в туристическите агенции. Те могат да работят като ръководители на отдели в културните учреждения, музейни експерти и галеристи, куратори, организатори на културни дестинации, специалисти по въпросите на културното наследство в туризма, редактори в специализирани издания и медии, експерти по различните видове визуални изкуства, както и при разработването на общински и областни програми за развитие и опазване на културно-историческото наследство.

Информация за кандидатстването може да получите от сайта на НХА.