Строителните дейности трябва да започнат през април. Визуализация Община Бургас, снимки - авторът

Строителните дейности трябва да започнат през април. Визуализация Община Бургас, снимки - авторът

Община Бургас ще изгради Младежки информационен център с акцент към уязвимите групи, сред които е и ромската общност в общината и областта. Центърът ще бъде построен по проект "Създаване на Младежки международен център Бургас" и се реализира с финансовата подкрепа по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 3 716 020 лева, а съфинансирането от страна на Община Бургас възлиза на 1 025 230 лева.

Партньор на Община Бургас в проекта е Община Рейкявик, Исландия, което ще насърчи международното сътрудничество и обменът на добри практики между младежките центрове в двете държави.

Проектът бе представен чрез онлайн пресконференция. "Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител. Очакваме през април да бъде сключен договора и да се премине към строителните дейности. Откриването е планирано за март 2022 година", каза ръководителят на проекта Станислав Мъжгълов. Центърът ще бъде изграден в непосредствена близост до СУ "Петко Росен" в комплекс "Меден рудник" и в него ще бъдат наети на работа 10 души.

Сградата ще бъде на три етажа - партер с площ от 1150 кв.м. с многофункционална зала с капацитет за 180 души, сцена, кафетерия с 60 места, co-working пространство, изложбена площ, детски кът; на първия етаж с площ 183 кв.м. ще бъдат офисите, апаратна, обслужващи помещения; на втория етаж с площ 484 кв.м. ще бъдат спалните с общо 35 легла, тераса, обслужващи помощения, зона за групови занимания.

Според критерията за допустимост по програмата, която финансира проекта, там ще има помещения за настаняване - спални. Целта е да бъде осигурена храна и квартира на участници в обучения. Те не трябва да се местят на друго място за хранене и нощувка т.е. там, където ще нощуват, в същата сграда трябва и да се извършват дейностите по обучението. 

"В центъра ще се осъществуват неформални обучения за лидерски умения, демократични права и гражданско образование, младежки инициативи и доброволчески акции. Ще се организират и провеждат семинари, форуми, конференции. Ще има училище за родители като фокус групата е 16 - 29 години. Ще се даде възможност на младежите, които рано са станали родители да развият ключови умения. А на майки, които са от ромски произход - възможност да придобият знания. Целта е превенция и реинтеграция на отпадналите или в риск", обясни Мария Бурулянова - координатор на проекта.

В центъра ще се даде възможност на младежи от ромската общност да се приобщят, да общуват със свои връстници, да придобият учения и да се забавляват.

Проектът за центъра предвижда да бъде изградено младежко общество в региона, като ще се работи на терен в ромските квартали в община Бургас и останалите 12 общини в региона.

Същите центрове се изграждат в още четири български града - Стара Загора, Добрич, Пловдив и Враца.

Ще бъдат обменяни добри практики с партньора на Община Бургас - Община Рейкявик, Исландия.

Галерия