Парамедиците ще направят показно на международен стандарт. Снимката е илюстративна

Парамедиците ще направят показно на международен стандарт. Снимката е илюстративна

Представители на Съюза на парамедиците в България ще направят показно в рамките на конкурса "Пътен полицай на годината". Той ще се проведе на 18-ти ноември от 10.00 часа на Морска гара - Бургас. Парамедиците ще демонстрита международния стандарт PHTLS (prehospital trauma life support - "поддържане на живота при травма до транспортиране в лечебно заведение", за реакция при различни видове пътен травматизъм - обезопасяване и транспортиране на пострадали. Това е международен златен стандарт по поддържане на живота, по който се обучават парамедици в над 80 страни в света.

В демонстрационния ни екип ще бъде и д-р Теодор Цанков, първият парамедик в България, лекар-специализант по анестезиология, реанимация и интензивни грижи. Той е част от екипите на хеликоптерите на българската  въздушна спешна помощ. Ще демонстрираме и съвременно оборудване, което се използва в европейските служби за спешна помощ за стабилизиране и правилно обезопасяване на пострадали.