21 заявления за започване на процедура по медиация по висящи дела са подадени за изминалата година в Бургас. Снимката е илюстративна

21 заявления за започване на процедура по медиация по висящи дела са подадени за изминалата година в Бургас. Снимката е илюстративна

В Бургас през 2022 година са подадени 21 заявления за започване на процедура по медиация по висящи дела, водени в Районния съд в морския град. 18 от тях са по граждански дела и 3 по наказателни дела, съобщиха за "Черноморие" от Окръжния съд в Бургас. През изминалата година се отчита по-висок брой на подадени заявления за провеждане на процедура по медиация по висящи спорове, което е в резултат на положените от съда усилия и посочването на страните за алтернативни методи за разрешаване на спора. Пет от проведените медиации приключват с постигнато споразумение между страните, които споразумения са утвърдени от съда. При останалите медиации след провеждането на първа среща с медиатора, страните са подобрили до известна степен отношенията си, но не са могли да постигнат споразумение по някои от спорните за тях въпроси.

Проведените медиации през 2022 г. са по следните спорове – искове по Семейния кодекс - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права, лични отношения с близки, изменение на издръжка, искове за развод и недействителност на брака, искове по Закона за управление на етажната собственост, вещни спорове, искове по Закона за домашното насилие, искове за обезщетение за нанесени вреди, по Кодекса за застраховането, искове за обезщетение по Кодекса на труда, лека телесна повреда и други.

В Центъра за медиация и спогодби към Районен съд - Бургас и Окръжен съд - Бургас са вписани 37 медиатори - експерти, които прилагат способа. Медиаторите са с различни професии – адвокати, психолози, педагози, инженери и други.

Представители на ВСС разясняват промените в Закона за медиацията