Вносители на докладната са съветниците Георги Дракалиев (на преден план вляво) и Николай Стоянов (до него). Снимка Архив Черноморие-бг

Вносители на докладната са съветниците Георги Дракалиев (на преден план вляво) и Николай Стоянов (до него). Снимка Архив Черноморие-бг

В Бургас ще стимулират финансово родители, навършили 18 години и имащи минимум средно образование. Това решиха на свое заседание общинските съветници в морския град. Докладната записка с Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас е входирана от съветниците от ВМРО - Георги Дракалиев и Николай Стоянов.

"В действащата подзаконова нормативна база на община Бургас липсва отпускане на еднократна финансова подкрепа, която да стимулира едни отговорни родители или осиновители и да спомогне в първите им стъпки по отглеждане на едно или повече деца. Предвид ниската раждаемост, дори и в Бургас, действителността налага да се търсят социални методи, чрез които да се стимулират семействата да имат повече деца. Голяма част от двойките не се осмеляват да направят тази крачка - да имат дете или дори да я направят, то те се ограничават до едно, най-много две деца. Една от причината е липсата на достатъчно финансови средства, с които да подсигурят началните материални нужди на новия член на семейството, а именно памперси, бебешки дрехи, които бързо стават неизползваеми, детска количка, кошара и др. Именно поради това, се предлага приемането на мерки, за да може голяма част от бургаските семейства да бъдат подкрепени, чрез едно финансово стимулиране, което би им помогнало в първите стъпки след раждането/осиновяването на дете", са част от мотивите на вносителите.

Еднократното финансово стимулиране се отпуска от община Бургас на родителите/осиновителите за всяко новородено/осиновено първо, второ и трето дете. Финансовата помощ се откпуска при следните случаи:

- Родителите да са навършили 18-годишна възраст към дата на раждане на детето;

- Родителите да нямат парични задължения към Община Бургас, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията, или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- Родителите на новороденото/осиновено дете/деца да имат непрекъснати здравно-осигурителни права към момента на подаване на заявлението за финансово стимулиране;

- Детето не е оставено за отглеждане в "специализирана институция за деца".

По време на дебата по докладната записка касаещ приемане на Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ за родители бяха разгледани и предложенията, направени от съветника Владимир Павлов. Той предлага:

- от Правилник за еднократно финансово стимулиране на родители за насърчаване на раждаемостта и подпомагане на отглеждането на деца на територията на община Бургас да отпадне - насърчаване на раждаемостта;

- от чл. 1 ал. 2 да отпаднат следните точки: 2. да гарантира отговорното родителство; 3. да допринесе за увеличаване на раждаемостта в община Бургас; 4.да допринесе за това Бургас да е привлекателно място за  създаване, отглеждане и възпитание на деца:

- към чл. 4, който посочва кой има право на еднократна помощ да се добави ал. 3 - изискването "Имат сключен граждански брак".

Предложенията на Павлов обаче не получиха нужната подкрепа и не бяха включени в Правилника. Кандидати по него трябва да имат:

- Имат постоянен адрес на територията на община Бургас, като единият има такъв адрес повече от 2 години отпреди рождената дата на детето или отпреди датата на акта на осиновяването му, а другият поне към момента на подаване на документите;

- Имат настоящ адрес на територията на община Бургас, като единият има такъв адрес повече от 3 години отпреди рождената дата на детето или отпреди датата на акта на осиновяването му, а другият поне към момента на подаване на документите;

- Когато единият родител е с постоянен адрес, а другият е с настоящ адрес, правото да се получи финансово стимулиране по ал. 1 може да се упражни, ако за родителя с постоянен адрес са налице условията по т.1 и за родителя с настоящ адрес са налице условията по т.2.