В новостроящата се бургаска жилищна сграда La Vista Verde ще има от едностайни до тристайни апартаменти

В новостроящата се бургаска жилищна сграда La Vista Verde ще има от едностайни до тристайни апартаменти

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Бургас през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 564, сочат предварителните данни на Националния статистически институт. От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2023 г. 82.9% са със стоманобетонна конструкция, 13.0% с тухлена конструкция и 4.1% с друга конструкция. Спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. сградите се увеличават с 6.0%, а жилищата в тях - със 190, или с 50.8%.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (39.4%), следват тези с три стаи (23.8%), а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 3.0%.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъротто тримесечие на 2023 г. е 41 974 кв. м, или с 24.8% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а жилищната площ с 31.9% и достига 30 034 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 89.9 кв. м през четвъртото тримесечие на предходната година на 74.4 кв. м през същото тримесечие на 2023 година.