Ще се анкетират жителите за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата през 2024 година. Снимката е илюстративна

Ще се анкетират жителите за използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата през 2024 година. Снимката е илюстративна

На 8 април 2024 г. Националният статистически институт (НСИ) стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2024 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз по обща методология, която отразява разпространението и използването на ИКТ в Република България и осигурява международна съпоставимост на резултатите.

Анкетната карта съдържа няколко модула, които събират информация за наличие и използване на интернет от домакинствата и лицата, електронно правителство, електронна търговия и др., както и въпроси, свързани със социално-демографските характеристики на домакинствата и лицата.

Aнкетьори от отдел „Статистически изследвания - Бургас“ ще посетят избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта, легитимирайки се със служебна карта издадена от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Бургас може да се получи на телефон 056/851 926 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Бургас“.

В област Бургас ще бъдат анкетирани 294 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. В област Бургас изследването ще се проведе в градовете: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Черноморец и Царево, както и в селата: Александрово (община Поморие), Горица (община Поморие), Грозден (община Сунгурларе), Дебелт (община Средец), Екзарх Антимово (община Карнобат), Изворище (община Бургас), Крушевец (Созопол), Невестино (община Карнобат), Оризаре (община Несебър) и Снежа (община Руен).

По данни на същото проучване, проведено в област Бургас за 2023 г. 90.5% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, а 84.5% от лицата на възраст 16 - 74 навършени години използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично). Мъжете в областта са по-активни от жените, като 85.5% от тях използват редовно интернет, при 83.6% за жените.