Онлайн обучението обхваща няколко випуска. Снимката е илюстративна

Онлайн обучението обхваща няколко випуска. Снимката е илюстративна

В Бургаско част от учениците минават на онлайн обучение. Това решиха членовете на Областния съвет по здравеопазване, който се ръководи от областния управител Стойко Танков. Той се проведе онлайн, като членовете му се включиха в заседанието чрез интернет платформа.

В последната седмица преди ваканцията учениците от V, VI, VIII, IX и XI класове на гимназиите в 12-те общини на област Бургас, с изключение на община Руен, ще се обучават онлайн.

За същия период - 24 - 28 януари, учениците от I до IV класове, и от VII, X и XII класове ще учат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки.

Директорите на учебните заведения съгласно конкретната обстановка в даденото училище да могат да вземат решения за преустановяване на присъствените занятия.

Преустановява се смесване на деца от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

Допускане на деца в обекти с обществено предназначение (мол, кина, ресторанти и др.) ще става само в присъствието на родител/настойник.

Преустановяване присъственото обучение във ВУЗ, с изключение на практически упражнения за студенти по медицина, стоматология и други при необходимост и изпити при недопускане повече от 10 души в стая/зала и спазване на изискванията за зелен сертификат.