Това е таблицата с разпространението на вариантите на ковид в страната. Графика НЦЗПБ

Това е таблицата с разпространението на вариантите на ковид в страната. Графика НЦЗПБ

В Бургаско пребладава Омикронът (виж таблицата). Това сочат данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Там чрез целогеномно секвениране от ново поколение успешно са анализирани 803 клинични проби със SARS-CoV-2. Пробите са взети от пациенти с COVID-19 в периода 20-ти януари - 3-ти февруари 2022 г. и са изпратени от 48 различни лечебни заведения от 23 области на страната.

При 760 (94,6%) клинични проби е установен вирусен вариант Омикрон, 722 от тях са подвариант (ВА.1 или ВА.1.1) и 38 (BA.2). При 43 (5,4%) от пробите е установен вариант Делта (B.1.617.2) или подварианти на Делта (AY.*). Окончателният анализ за дефиниране на вирусните варианти е извършен с помощта на програма Nextclade v1.13.2. и Pangolin COVID-19 Lineage Assigner v3.1.19.