Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 62.7%, жилищата в тях - с 41.9%, а тяхната РЗП - с 46.6%. Снимката е илюстративна

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 62.7%, жилищата в тях - с 41.9%, а тяхната РЗП - с 46.6%. Снимката е илюстративна

През четвъртото тримесечие на 2022 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 261 жилищни сгради с 679 жилища в тях и 79 881  кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 26 други сгради с 18 733 кв. м РЗП, сочат данни на Националния статистически институт.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 38.1%, докато жилищата в тях намаляват - със 17.0%, а общата им застроена площ - с 10.4%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, са с 31.6% по-малко, а тяхната РЗП - с 52.5%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават със 72.8%, жилищата в тях - с 20.8%, а разгънатата им застроена площ - с 14.1%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради с 44.7%, а разгънатата им застроена площ - с 33.2%.

През четвъртото тримесечие на 2022 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 205 жилищни сгради с 962 жилища в тях и със 111 133 кв. м РЗП и на 37 други сгради с 66 703 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 62.7%, жилищата в тях - с 41.9%, а тяхната РЗП - с 46.6%. Броят на започнатите други сгради са повече с 94.7%, а общата им застроена площ - над четири пъти.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради нарастват с 45.4%, жилищата в тях - със 77.8%, а общата им застроена площ - с 64.5%. Започнатият строеж на други видове сгради се увеличава с 60.9%, а общата им застроена площ с близо два пъти.