Учениците имат и практика в специализирана болница. Снимка Архив Черноморие-бг

Учениците имат и практика в специализирана болница. Снимка Архив Черноморие-бг

В бургаското СУ "Иван Вазов" рязясняват приема на ученици след завършен VII клас и успешно положени изпити по български език и литература и по математика. От 29-ти юни до 3-ти юли в часовете от 08.00 до 16.00 часа преподаватели в гимназията ще бъдат на разположение на учениците и техните родители. В училището ще приемат за трета поредна година ученици в паралелката "Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове".

Учениците, които учат в тази паралелка изучават разширено английски език, биология, химия и им предстои изучаването на долекарска помощ, лечебен масаж, ортопедия, фармакология, видове заболявания, латински език с медицинска терминология, организация и функциониране на СПА-центрове, специализирана техника и много други. В програмата им е заложен и четиригодишен курс на изучаване на немски език.

Техни учители са доказани специалисти от Бургас - медицински сестри и лекари, както и преподаватели от Медицинския факултет на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Учениците ще провеждат своята производствена практика в Специализираната болница за рехабилитация "Бургаски минерални бани" ЕАД. 

Завършилите паралелката могат да работят като рехабилитатори в СПА центрове, както и да продължат образованието си в университет.