Почиставането на съдовете за отпадъци се извършва с препарати. Снимка Община Царево

Почиставането на съдовете за отпадъци се извършва с препарати. Снимка Община Царево

В Царево правят редовна дезинфекция на уличните контейнери. Сметопочистващата фирма, която отговаря за сметоизвозването и почистването, започна периодично почистване на съдовете, в които жителите на морската община изхвърлят битовите си отпадъци. Тъй като в контейнерите се събират и органични отпадъци, а те бързо се разграждат и отделят миризма, е необходимо почистване. За целта от фирмата извършват измиване и дезинфекция на контейнерите с необходимите препарати и дезинфектанти. Дейностите ще се извършват периодично през цялата година.