Кметът на Община Царево Георги Лапчев (вдясно) и Билал Кушоглу - генерален секретар на партньора по проекта Специална провинциална администрация Къркларели прерязаха лентата, с което символично откриха изградения обект. Снимки Община Царево

Кметът на Община Царево Георги Лапчев (вдясно) и Билал Кушоглу - генерален секретар на партньора по проекта Специална провинциална администрация Къркларели прерязаха лентата, с което символично откриха изградения обект. Снимки Община Царево

В Царево със състезание откриха новата велоалея. Тя е изградена по проект "Велосипедни алеи в Къркларели и Царево" ("Cycling routes in Kirklareli and Tsarevo") по Програма за трансгранично сътрудничество "Interreg - IPA CBC България-Турция 2014-2020".

Символично лентата бе отрязана от кмета на Община Царево инж. Георги Лапчев и от Билал Кушоглу - генерален секретар на партньора по проекта Специална провинциална администрация Къркларели, Република Турция.

Децата от велоклуб "Царево" и партньорите по проекта се включиха в обиколка - състезание по новата алея.

Със средствата по проекта Община Царево изгради продължение на съществуващата велоалея от зона "Север" до селищно образувание Арапя и така се реализира още един етап от велоалеята, свързваща град Царево и село Лозенец. Новата велоалея е с дължина 1402 метра и е изпълнена от бетон, а има и изградено осветление по трасето.

След откриването на новия обект се проведе пресконференция за представяне резултатите и официално закриване на проекта. Събитието е двудневно, като на втория ден – 11 октомври, гостите ще разгледат музея и местните забележителности.

Основната цел на проекта е повишаване на привлекателността на района и постигане на устойчиво развитие на културния и природен туризъм, подобряване на социално-икономическото състояние чрез удължаване на туристическия сезон, увеличаване на броя на туристите, посещаващи региона и увеличаване на времето на престоя там, повишаване на приходите от туризъм и инвестиции и възможности за заетост. Специфичната цел на проекта е засилване на трансграничното сътрудничество между Община Царево и Специална провинциална администрация в Къркларели в областта на устойчивото развитие на туризма, подобряване на достъпа до селищно образувание Арапя и изграждане на туристически обект сървайвър парк в село Мюселим.

Освен строителните работи по обектите, по проекта се проведоха срещи на екипите и администрациите, с което се цели да се засили трансграничното сътрудничество между двата региона и повиши административния капацитет, както и да бъдат планирани нови съвместни проекти.

Галерия