Откритото столче е второто по рода си в света, каза Красимира Костова (вляво). Снимки Лина Главинова и НАР - Деултум

Откритото столче е второто по рода си в света, каза Красимира Костова (вляво). Снимки Лина Главинова и НАР - Деултум

Шесткрако столче на висш воин, изработено от метал е сред уникалните находки открити при разкопките на Южният некропол на римската колония Деултум. Шестте крачета на сгъваемото столче завършват с прилична на обувчица поставка с човешки образ. Това е вторият такъв стол открит в света. Първият е във Великобритания. Находката ще бъде експонирана в залите на Националния археологическия резерват "Античен и средновековен град Деултум-Дебелт" в средецкото село Дебелт за Нощта на музеите. Изложбата "Южният некропол на римската колония Деултум" ще бъде открита 19-и май, събота. Експозицията ще може да бъде разгледана през следващите шест месеца. "След това изложбата ще стане пътуваща и с нея ще гостуваме на музеи в цялата страна", каза Красимира Костова - директор на НАР "Античен и средновековен град Деултум-Дебелт".

Столчето е открито при разкопаването на гроб, в който е погребан воин, принадлежал към Римската империя. В гроба му са намерени и щит и меч, гробни дарове, черупки от орехи, кадилница. "От намерените предмети в гроба разбираме, какъв е бил погребалния ритуал", допълни Красимира Костова.

В изложбата ще бъдат показани още гробни дарове, лични вещи, медицински и козметични инструменти, открити при проучването на некропола. В него са погребани едни от първите заселили се ветерани на VIII Августов легион. Погребенията в некропола са от края на I – началото на III век.

Обектът е се намира южно от римската колония Деултум. Разположен е върху малък хълм, слабо доминиращ над околния терен, на южния бряг на река Средецка.. Част от гробните съоръжения са плитко вкопани в античния терен, а други са оформени на значителна дълбочина в материковата скала. До момента не се наблюдава подредба в разположението на гробовете.

В резултат на проучванията са изследвани 252 гробни съоръжения. Некрополът е биритуален с трупоизгаряния и трупополагания. Обикновените гробни ями са най-многобройни. В почти всички случаи те имат правоъгълна форма, а дълбочината им е различна. Друг вид съоръжения са стъпаловидните гробни ями. Те са едностъпални, като ширината на стъпалото варира при различните гробове. При тях гробните дарове са поставяни до погребания и върху стъпалото на ямата.

В сакралното пространство на некропола е обособена част, в която са погребани лекари, прилагали хирургични практики, както и лечители, познаващи и практикуващи фитотерапията. При проучването е открит разнообразен гробен инвентар. Това са лични вещи на погребаните, медицински инструменти, тоалетни принадлежности и различни дарове. Сред личните вещи се откриват и предмети изработени от благороден метал. Като дарове в гробовете са поставяни и голям брой стъклени и керамични съдове и предмети.

Почитта към бога - лечител е засвидетелствана в колонията по различен начин. При последните проучвания на некропола през 2017 г., бе открито изображение на Асклепий върху гема от пръстен. В един от храмовете на античния Деултум, бог Асклепий е високо ценен, представен и почитан. И това не е случайно. Основателите на колонията са ветерани от римската армия – пенсионираните легионери от VIII Августов легион – само войнът, преживял суровия живот в армията, претърпял множество наранявания, може да оцени силата на медицината и правилното лечение, да изпита голяма почит и респект към бога лечител Асклепий.

"До момента няма данни за използването на некропола през късноантично време. През Средновековието, част от територията му се използва и от обитателите на близката крепост, отстояща на ок. 600 м в северозападна посока. В западната част на некропола се разкриха християнски гробове, чийто инвентар показва датировка  IX – Х в. Всички погребани са положени в обикновени гробни ями, спазен е християнския ритуал, а като гробни дарове са представени основно лични вещи и накити. Почти всички средновековни гробове, открити през двата сезона, са вкопани в могила, регистрирана в северозападния част на некропола", допълни Красимира Костова.

Археологическите проучвания на некропола не са приключили.

Галерия