Предложенията за бюджета се приемат до края на месеца. Снимка Архив Черноморие-бг

Предложенията за бюджета се приемат до края на месеца. Снимка Архив Черноморие-бг

Кметът на Община Средец Иван Жабов кани жителите на всички населени места в общината, общинските съветници, представителите на бизнеса, на НПО, читалища, младежки, спортни организации да участват със свои предложения за подготовката на проект на бюджет за 2021 година.

Предложенията се приемат в центъра за административно и информационно обслужване на община Средец и на е-mail: [email protected]

Срокът за набиране на предложенията е до 31-ви януари 2021 г.