Децата показаха знания в открития урок - упражнение. Снимки СУ Иван Вазов

Децата показаха знания в открития урок - упражнение. Снимки СУ Иван Вазов

В бургаското СУ "Иван Вазов" се проведе открит урок по проект "Първокласно начало", който се реализира съвместно между университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Община Бургас и обхваща училищата, в които има първи клас. Урокът бе изнесен от класната ръководителка на първи клас в гимназията - Христина Ганева в присъствието на доц. Надежда Колянова - преподавател в университета и работеща по проекта и директора на училището Виктор Григоров.

Темата на открия урок упражнение бе: "Тригъгълник, кръг, квадрат, отсечка". "Децата показаха знания, че разпознават геометричните фигури, именувани числа и знат как се измерва отсечка", обясни след края на урока Христина Ганева. Като част от упражнението, първокласниците бяха разделени на четири групи и всяка трябваше да решава конкретна геометрична задача. Решавайки ребуса учениците трябваше да открият наименованието на скритата геометрична фигура. На финала на упражнението всички фигури бяха подредени така, че да образуват обща картина.

Галерия