Бургаският депутат е докладчик по темата. Снимка ГЕРБ - Бургас

Бургаският депутат е докладчик по темата. Снимка ГЕРБ - Бургас

Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за пощенските услуги, като измененията бяха внесени за гласуване от Министерски съвет. Сред основните цели на законопроекта са постигане на ефективен регулаторен надзор по отношение на участниците на пазара за трансгранична доставка на колетни пратки. Народният представител от ГЕРБ - Бургас Иван Вълков представи измененията в Закона за пощенските услуги, които са били разгледани и по време на заседание на Комисията по транспорт и информационни технологии и съобщения. Част от тях засягат и предоставяне на информация от задължения оператор за доказване на нетните разходи от извършване на универсални пощенски услуги. Те са в основата на определяне на размера на компенсацията. Средствата за компенсиране на несправедливата финансова тежест за универсалната пощенска услуга ще се предоставят авансово за текущата година от държавния бюджет на Република България на пощенския оператор.

"Като докладчик по темата приветствам промените, с които се предлага в същата година да се изплащат компенсациите за универсалните пощенски услуги. До този момент компенсацията на пощенската услуга се е извършвала с две години закъснение. Това утежняваше работата и е непосилна финансова тежест за "Български пощи". Предвижда се още намаляване на финансовата тежест върху държавния бюджет от компенсиране на пощенския оператор за 2018 и за 2019 г.", коментира от трибуната бургаския депутат.

Приетите текстове днес предвиждат още определените компенсации за тези две години да се превеждат разсрочено през следващите 5 бюджетни години. Те се планират в Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Вълков допълни, че в законопроекта са включени изменения, свързани с разграничаването на универсалната пощенска услуга от услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, с цел избягване на неправилното тълкуване на двете понятия.