Докладната записка с проекта за бюджет бе приета на сесия на местния парламент. Снимки ОбС Варна

Докладната записка с проекта за бюджет бе приета на сесия на местния парламент. Снимки ОбС Варна

Варна ще разполага с най-високия бюджет в историята си – близо 648 млн. лева. Финансовата рамка за 2022 г. беше подкрепена от Варненския общински съвет след дълги дебати. От общо 51 съветници "за" гласуваха 33, 14 бяха против, а 0 се въздържаха.

Бюджетът е с най-големи параметри при запазване на данъчната тежест. Основният фокус за поредна година ще бъде върху утвърждаването на Варна като Град на знанието, икономическото развитие и подобряване на градската среда.

Рамката по бюджета е в размер на 559,7 млн. лева. Общината прогнозира почти 320 млн. лева собствени приходи, което е 57% от общите постъпления по бюджета. За делегирани държавни дейност в местната хазна се очаква да влязат близо 239,8 млн. лв. 88,2 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми.

За поредна година най-голям е делът на средствата за образование – 202 млн. лева, или 36% от общия бюджет. като в тази сума е включено увеличението на учителските заплати от 1 април. По отношение на образователната инфраструктура в инвестиционната програма са включени 3 детски градини и 3 училища. През 2022 г. общината планира да започне строителството на нова детска градина на ул. "Хъшове" №2 и на нова сграда на ДГ №48 "Ран Босилек" в с. Тополи.  Другият обект в капиталовата програма е ДГ №17 „Д-р Петър Берон". Предвидени са средства за завършване на основния ремонт на бившия дом „Другарче", който е предназначен за ползване от детското заведение, както и за нов корпус за 3 групи. Предстоят основни ремонти на площадките за игра в ДГ №2 „Щастливо детство", ДГ №44 „Валентина Терешкова" и ДГ №51 "Ран Босилек" в с. Константиново.

В бюджета за тази година е заложено финансиране за нова сграда за Гимназията с преподаване на чужди езици ПГЧЕ „Йоан Екзарх", за нов корпус за VII СУ "Найден Геров" и за проекти за нови сгради на  МГ „Д-р Петър Берон" и ПІІІ ПМГ „Акад. Методий Попов". Общината е планирала и ремонт на спортните площадки на Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов".

Капиталовата програма е в размер на почти 224 млн. лева, от които 144 млн. лв. ще бъдат осигурени от бюджета, а останалите – по европейски проекти. с Близо 69 млн. лева са средствата по проекта „Екологично чист транспорт за Варна", по който в общинското дружество „Градски транспорт" ще влязат  60 електробуса, от които 40 са тип „соло" и 20 – „съчленени". Също така ще бъдат доставени и монтирани над 60 зарядни станции.

За изпълнение на част от инвестиционните проекти общината ще поеме нов дългосрочен дълг в размер до 80 млн. лева. Предвижда се над 33,3 млн. лв. от средствата да бъдат усвоени тази година и да бъдат използвани за ремонти на улици и за въвеждане на Зелена зона за платено паркиране.

В сферата на екологията предвидените суми за чистота са в размер на 44,4 млн. лева, а за озеленяване – близо 5,4 млн. лева. За градско осветление общината е заделила 6,5 млн. лева.

Повече са средствата и за здравеопазване в новия бюджет. Варна през тази година ще разполага с над 30 млн. лева, като в сума е включен 15-процентният ръст на заплатите на работещите в детските ясли и здравните кабинети. Увеличение има и на парите за финансово подпомагане на варненци със здравословни и репродуктивни проблеми, както и за изпълнение на общинските здравни програми. Бюджетът на инвитро програмата е в размер на  376 хил. лева, с около 71 хил. лева повече спрямо предходната година. За еднократни помощи за лечение на граждани са заделени над 171 хил. лева, при 153 хил. лева през 2021 г. Изпълнението на 12-те програми, предвидени за 2022 г., ще струва около 417 хил. лева. Сред по-крупните обекти от капиталовата програма за функция „Здравеопазване" са ремонтите на детска ясла „Роза" и приемната на Онкоболницата в кв. „Аспарухово".

С над 4,1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейности през 2022 спрямо този за предходната година и възлиза на над 26 млн. лева. Планираните средства за социални помощи са в размер 229 хил. лева. За сравнение – през пандемичната 2020 г.  те бяха близо 131 хил. лева.

През тази година общината ще предоставя 57 услуги с местно и държавно финансиране. До няколко месеца трябва да отворят врати двата нови центъра за хора с деменция, които ще осигурят грижа на общо 55 души.

След отпускането на 300 000 лв. за БК „Черно море" бюджетът във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" за 2022 г. е вече близо 30 млн. лева  и бележи ръст с около 7,9 млн. лева спрямо миналата година. От тази сума 1  млн. лв. ще бъдат разпределени за проекти на конкурсен принцип по Фонд "Култура". И тази година Варна ще бъде домакин на редица международни и национални фестивали. Работата по естетизацията на градската среда в кварталите също ще продължи.

За спорт в новия бюджет са планирани 13,7 млн. лева. Финансовата рамка на програма „Спорт" е в размер на 1,5 млн. лева, 1/3 от които са за материално стимулиране на клубовете.  Около 900 хил. лева са заделени за финансово подпомагане на национални и международни прояви. Сред тях са Европейското първенство по хандбал за младежи до 20 г. и Европейското първенство по карате киокушин, чийто домакин ще е Варна. В спортния календар на града фигурират също Световната купа по спортна гимнастика, международният лекоатлетически маратон Варна 2022, както и плувният турнир  "Black Sea Cup". За 82-ри път ще се проведе традиционният маратон по плуване „Галата – Варна".

Тази година се очаква да приключи реконструкцията на стадион „Спартак". За финансиране на ремонтните дейности са планирани в бюджета близо 2,5 млн. лева.

Галерия