Час продължиха дебатите по докладната записка за бюджета на Варна. Снимки ОбС Варна

Час продължиха дебатите по докладната записка за бюджета на Варна. Снимки ОбС Варна

Варна е на второ място, след София, по размер на общински бюджет в страната. Макро рамката възлиза на 497 625 000 лева. Докладната записка, входирана от кмета на морскита община Иван Портних, бе гласувана на сесия на местния парламент след едночасови дебати. Бюджетът бе продкрепен с 36 "за", 7 "против" и 1 "въздържал се".

Бюджетът е рекорден в историята на общината. През 2019 година Варна ще разполага с близо 104 млн. лева повече спрямо 2018 година без да има увеличение на местните данъци и такси.

"Бюджет 2019 ще позволи още по-ускореното обновяване на града ни. Наша обща задача е тези близо половин милиард лева да бъдат оползотворенипо най-добрия възможен начин, да за може всеки варненец да види ефекта пред своя дом и на своята улица", каза след гласуването на бюджета кметът на Варна Иван Портних.

"Само преди няколко години 200 млн. лева бюджет ни изглеждаха фантастика, непостижима сума. Благодарение на усилията на всички ни Варна вече разполага с половин милиард лева", допълни кметът. По думите му Варна няма време за губене. Той благодари наобщинските съветници за конструктивната им работа в комисиите при обсъждането на бюджета.

И тази година приоритети в бюджета са - образованието, утвърждаването на Варна като привлекателна дестинация за целогодишен туризъм, както и привличането на повече средства по европейски програми. В годината, в която Варна е Европейскиград на спорта, допълнително финансиране е заделено също за спортни събития и изграждане на спортна инфраструктура.

Заложената капиталова програма е за 195 млн. лева, от които 86,3 млн. лева са осигурени от европейските програми. Над една трета от средствата в бюджета, или 35,1%, ще бъдат изразходвани за образование. Парите по това перо възлизат на 142,7 млн. лева и са с около 20% повече спрямо първоначалния бюджет за 2018 г. През годината ще бъдат направени значителни инвестиции в подобряване на образователната инфраструктура в училища и детски градини и създаване на модерна база за образование и кариерно развитие. Предвидените средства са в размер на 13,7 млн.лева – двойно повече от миналата година, част от които ще бъдат вложени в основни ремонти на спортни и детски площадки в редица училища и градини.

Продължава работата по европроекта за модернизация на образователната инфраструктура, който обхваща 7 училища и 3 детски градини. През тази година в чисто нови сгради ще влязат децата от детски градини "Карамфилче" и "Иглика" в квартал "Виница". Над 124 млн. лева е бюджетът за жилищно строителство, БКС иопазване на околната среда за 2019 г. във Варна. От тази сума за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 67,5 млн. лева, от които близо 38,3 млн. лева са за довършване на булевард "Васил Левски". Около 18 млн. лева Община Варна ще вложи в основен ремонт на пътна мрежа, а малко над 7 млн. лева ще струва текущата рехабилитация на улици в града. От приоритетните обекти, покоито ще се работи тази година е изграждането на пътна автомобилна рампа наавтомагистрала "Хемус", с качване от булевард "Ат. Москов". Друг голям обект ереконструкцията на улица от булевард "Първи май" към рибарско пристанище "Карантината". Мащабно обновяване на улици предстои в село Константиново, за което в бюджета на община Варна са заделени 2,5 млн. лева.

Близо 91 млн. лева в бюджета на община Варна за 2019 г. ще бъдат осигурени от оперативните програми или с около 11 млн. лева повече всравнение с миналата година.

С европейски средства  предстои да бъде извършена модернизация на пречиствателнатастанция за отпадъчни води в Златни пясъци на стойност 23 млн. лева. Друг мащабен проекте този за рибарското пристанище "Карантината", за който са осигурени 13 млн. лева. Над 10 млн. лева по ОП "Региони в растеж" общината ще инвестира в благоустройствои естетизация на градската среда, като един от обектите, включен в проекта, е Морската градина.

През тази година ще бъде разширен обхватът на Синята зона иза това общината е отделила 3,8 млн. лева. Съветниците одобриха също план-сметка "Чистота" в размер на 37,2 млн. лв.,  с около 4 млн. повече спрямо миналата година.

С двойно повече средства ще разполага Варна за култура и спорт през 2019 г.  33,2 млн. лева е бюджетът на общинатавъв функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело". Спрямо миналогодишниябюджет има увеличение с 16,4 млн. лева, което се дължи основно на домакинствотона Варна за Европейски град на спорта. По този повод общината ще инвестира над14,3 млн. лева в изграждането на три нови спортни комплекса в кварталите "Владислав Варненчик", "Виница" и на улица "Студентска", както и в реконструкцията на стадион "Спартак". Общинските съветници одобриха бюджета по програма "Спорт",при която също има увеличение на средствата. През тази година тя е в размер на2 млн. и 135 хил. лева, с 835 хил. лева повече спрямо първоначалния бюджет за2018 г.

Спортният календар по програмата за 2019 г. предвижда провеждането нанад 200 инициативи, от които над 50 са международни. Една от проявите са: престижнатарегата "Tall ships", международният лекоатлетически маратон "Варна 2019", Европейското първенство по хандбал за девойки до 19 г., 50-то юбилейно издание на автомобилното рали "България" и др.

"Бюджет 2019" осигурява повече средства и за здравеопазване. Финансовата рамка е в размер на 21,1 млн. лева, с близо 1,6 млн. лева повече спрямо бюджетаза 2018 г. Акцентът тази година е върху общинските здравни програми, чийто бройе двойно увеличен. Със средства от местната хазна ще се финансират общо 18 здравни програми, 9 от които са нови. Част от тях са: "Хипотерапия и рехабилитация на деца с увреждания и проблеми в развитието", "Грижа за деца с диабет и редки ендокринни заболявания", "Зеленият двор на Варна", "Профилактика на диабетното стъпало". Други нови програми са за скрининг на заболяванията нащитовидната жлеза, белия дроб, маточната шийка, простатната жлеза, рак нагърдата. Финансовото подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми ще продължии през 2018 г., като за общинската инвитро програма са заделени 283 хил. лева. Предстоят също мащабни ремонти на детските площадки в 7 от общо 12-те общински ясливъв Варна, за които са планирани около 2 млн. лева.

С над 1 млн. лева е увеличен бюджетът за социални дейностиспрямо 2018 г.  и е в размер на 16,8 млн.лева. Продължава  надграждането насоциалната програма, която тази година ще бъде допълнена с нови услуги.Предстои да отвори врати дневен център за деца с увреждания, включително саутизъм. През 2019 г. щестартира работата по изграждането на центровете за хора с деменция и с тежкимножествени увреждания.

Предвижда се също закупуване на нови микробуси за хорас увреждания и на товарни автомобили за нуждите на социалния патронаж.

В бюджета на Варна за транспорта са отделени 8,4 млн. лева.По това перо също има увеличение спрямо предходната година, което се дължи основно на по-големия брой пенсионерски карти. Те ще струват на местната хазнаблизо 6 млн. лева. За ученическите карти ще бъдат отпуснати 1,2 млн. лева, като дофинансирането се запазва същото, като през 2018 г. За пътуванията за хората сувреждания общината ще отдели около 140 хил. лева.

Галерия