Решението за концесията е взето на заседание на Министерски съвет. Снимката е илюстративна

Решението за концесията е взето на заседание на Министерски съвет. Снимката е илюстративна

"Кънпет 17" ЕООД е определен за концесионер на морски плаж "Офицерски - изток", община Варна, област Варна. Решението е взето на заседание на Министерски съвет днес. Фирмата е със седалище във варненския район "Приморски", а неин управител е Дирон Ръсовски.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 2,20 на сто без ДДС. Размерът на годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 18 858,96 лева без ДДС.