Нуждаещите се могат да потърсят професионална полза. Снимка Архив Черноморие-бг

Нуждаещите се могат да потърсят професионална полза. Снимка Архив Черноморие-бг

Във Варна отново се открива телефонна линия за оказване на психологическа подкрепа на хора, засегнати от COVID-19 и техни близки. Нуждаещите се могат да потърсят помощ на телефон 052/985099 от понеделник до петък от 09:00 до 16:00 ч. Организатор е дирекция "Превенции" към Община Варна.

Продължава да се осигурява безплатна психологична и кариерна помощ и на училищната общност във Варна. Всеки работен ден в електронна среда работи екип психолози от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция "Образование и младежки дейности". 

Въпроси могат да бъдат изпращани и по електронна поща.

Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант, координатор, всеки работен ден от 10.00 - 13.00 часа; 0882 567 038 e-mail: [email protected]

Боряна Чалъкова -  клиничен психолог, психотерапевт, всеки работен ден от 10.00 - 12.00 час; e-mail: [email protected]; 0887 498 047

Марина Габровска -  психотерапевт, медиатор: понеделник и четвъртък от 09.00 - 13.00 ч.e-mail: [email protected]; 0885 911 728

Националната денонощна телефонна линия за деца - 116 111