Заявленията ще се приемат от 1-ви до 3-ти февруари. Снимка Община Варна

Заявленията ще се приемат от 1-ви до 3-ти февруари. Снимка Община Варна

Продължава приемането на документи за компенсация на родители, чиито деца са кандидатствали и не са приети през миналата година в детски ясли или яслени групи на общински или държавни детски градини, съобщиха от дирекция "Здравеопазване" към Община Варна.

За компенсиране на разходите за месец януари 2023 г. документите ще се приемат от 1-ви до 3-ти февруари 2023 г. включително в информационния център на Община Варна.

Заявленията се подават лично от заинтересования или от упълномощено от него лице, до кмета на Община Варна, на гише в звеното за административно обслужване. Заявлението е по образец, съгласно Приложение №1 към Постановление №231/01.08.2022 г., което може да бъде изтеглено от сайта на Община Варна - https://varna.bg/bg/1860