Предложението беше прието с 41 гласа за. Снимка ОбС Варна

Предложението беше прието с 41 гласа за. Снимка ОбС Варна

Нови правила за електрическите тротинетки прие Общинският съвет във Варна, след като одобри промени в Наредбата за организация на движението на територията на общината. Измененията, внесени от групата на ГЕРБ, получиха подкрепата на 41 общински съветници.

Въвежда се ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч. Забранява се движението им в паркове, градини, площади, детски площадки, тротоари, кръстовища с пресичания на пешеходци, с изключение на обозначените за това места. Tротинетките там ще може единствено да се бутат, защото разрешената скорост е до 5 км/ч. При нарушение предвидената глоба е в размер на 50 лв. Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране.

Общината ще има тримесечен срок да обособи местата за паркиране на електрическите тротинетки в паркове, градини и пешеходни пространства.

Собствениците или операторите, които предоставят електрически тротинетки под наем, ще бъдат задължени да използват софтуерна технология за ограничаване на скоростта в зависимост от зоните на движение, както и за предотвратяване на паркирането извън определените за това места.

При нарушение на ограничението за скорост имуществената  санкция за юридическите лица ще е между 500 и 1 000 лева. За паркиране на електрическо превозно средство извън определените за това места фирмите ще се санкционират с 500 лева, като за повторно нарушение глобата ще бъде в размер между 800 и 2000 лева.

Собствениците или операторите, предоставящи под наем електрически тротинетки, ще бъдат задължени  не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа – в почивни, след констатирано нарушение да премахват неправилно паркираните превозни средства. Ако това не се случи, имуществената санкция за юридическото лице ще бъде в размер на 300 лева, а при повторно извършване – 500 лева.