Промените са част от Наредбата за организация на движението  на територията на общината. Снимки ОбС Варна

Промените са част от Наредбата за организация на движението  на територията на общината. Снимки ОбС Варна

Нови правила и санкции, свързани с електрическите тротинетки, гласува транспортната комисия към Общински съвет - Варна. Промените са част от Наредбата за организация на движението  на територията на общината и са внесени от групата на ГЕРБ в местния парламент.

Измененията предвиждат ограничение на скоростта на електрическите превозни средства до 25 км/ч.  Водачите няма да има право да ги управляват по тротоари, в паркове, градини, площади, детски площадки, както и площи, предназначени само за пешеходци. На тези места тротинетките ще може единствено да се бутат, защото разрешената скорост там ще бъде до 5 км/ч. При нарушение предвидената глоба е в размер на 50 лева.

Същата е финансовата санкция и за неправилно паркиране. Промените в наредбата предвиждат забрана за паркирането в паркове, градини, детски и спортни площадки, зелени площи, пешеходни пространства, спирки на градския транспорт и др. Собствениците или операторите, които предоставят електрически тротинетки под наем, ще бъдат задължени да използват софтуерна технология за ограничаване на скоростта в зависимост от зоните на движение, както и за предотвратяване на паркирането извън определените за това места.

При нарушение на ограничението за скорост имуществената  санкция за юридическите лица ще е между 500 и 1 000 лева. За паркиране на електрическо превозно средство извън определените за това места фирмите ще се санкционират с 500 лева, като за повторно нарушение глобата ще бъде в размер между 800 и 2000 лева.

Собствениците или операторите, предоставящи под наем електрически тротинетки, ще бъдат задължени  не по-късно от 4 часа в работни дни и 6 часа – в почивни, след констатирано нарушение да премахват неправилно паркираните превозни средства. Ако това не се случи, имуществената санкция за юридическото лице ще бъде в размер на 300 лева, а при повторно извършване – 500 лева. 

Гласувано бе промените в наредбата да влязат в сила след определяне на местата за паркиране и след разгласяването й чрез обявяване на интернет страницата на Общински съвет – Варна.

Вносителите от ГЕРБ аргументираха предложението си за изменения с необходимостта от създаване на ясни правила при използване на индивидуални превозни средства с оглед на непрекъснато нарастващия им брой. Ел. тротинетките са важен фактор на намаляване на въглеродните емисии и замърсяването на въздуха.  Те до голяма степен са по-безопасни за придвижване в сравнение с автомобилите, като сериозните инциденти с тях са единици. Приблизително 80% от водачите на електрически двуколесни превозни средства са доскоро ползващи автомобили като основен начин на придвижване, което на свой ред води до намаляване на задръстванията и на автомобилния трафик.

Галерия