Сампанията по събиране на отпадъците ще става по график. Снимка Община Варна

Сампанията по събиране на отпадъците ще става по график. Снимка Община Варна

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе във Варна в периода от 16-ти март 2022 г. до 19-ти март 2022 г., съобщиха от дирекция "Екология и опазване на околната среда" към Община Варна.

Те ще се приемат в мобилен пункт за безвъзмездно обезвреждане, който ще бъде на разположение в определени точки и дати във всеки район. Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци - отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни); лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители); домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви); мастила и замърсени опаковки; фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:

16-ти март 2022 г. (сряда)

- от 09:00 ч. до 12:45 ч. - пазар "Чаталджа", паркинга на улица "Цар Асен", район "Приморски"

- от 13:45 ч. до 17:30 ч. - квартал "Виница", район "Приморски"

17.03.2022 г. (четвъртък)

- от 09:00 ч. до 12:45 ч. - пазара на улица "Моряшка", район "Аспарухово"

- от 13:45 ч. до 17:30 ч. - площад "Лаврентий" и улица "Коста Тюлев", район "Одесос"

18.03.2022 г. (петък)

- от 09:00 ч. до 12:45 ч. - паркинга до газостанцията на улица "Вяра" срещу бл. 138, район "Младост"

- от 13:45 ч. до 17:30 ч. - паркинга до "Супермаркет 5", срещу бл. 302, район "Владислав Варненчик"

19.03.2022 г. (събота)

- от 09:00 ч. до 14:00 ч. - сградата на Община Варна, до бариерата в близост до булевард "Осми приморски полк".