Докладната записка бе разгледана на заседание на Постоянната комисия по образование. Снимка ОбС - Варна

Докладната записка бе разгледана на заседание на Постоянната комисия по образование. Снимка ОбС - Варна

Подготвят промени в правилата за прием на децата в детските градини и в подготвителните групи към училищата във Варна. Докладната записка бе разгледана и приета на заседание на Комисията по образование в Общинския съвет в града. Поправките засягат допълнителните точки, които се дават при кандидатстване. Такива бонус точки вече ще получават не само децата, чиито постоянен и настоящ адрес съвпадат. От предимството ще се възползват и варненчетата с постоянен и настоящ адрес в района на обхват на детското заведение или училище.

С този критерий децата, регистрирани в града и по постоянен адрес, ще получат повече точки при класирането пред наборчетата си, чиито родители понякога сменят настоящия си адрес само за класирането или са в временно във Варна.  От друга страна  – ако има разминаване между постоянния и настоящия адрес, но и двата са в обхвата на детското заведение, децата няма да губят допълнителните точки.

В наредбата се добавя и нов член заради малките жители на село Казашко. Тъй като в селото няма детска градина, децата с адресна регистрация там ще имат право да кандидатстват в избран от родителите им район във Варна при спазване на групите на уседналост.

Друга промяна, която беше одобрена днес, е при записване на децата в подготвителни групи към училища да отпадне изискването за представяне на удостоверение за постоянен/настоящ адрес, издадено от районната администрация. Проверката ще се осъществява по служебен път с цел улеснение на родителите.

На днешното заседание съветниците дадоха също съгласието си Община Варна да дофинансира маломерни и слети паралели в 8 училища. Необходимият финансов ресурс за обезпечаване на учебния процес през 2021/2022 г. е в размер на 246 370 лева. Традиционно най-много средства ще бъдат отпуснати на ОУ "Капитан Петко Войвода" в квартал "Галата", на ОУ "Св. Климент Охридски" в село Константиново и ПГГСД "Николай Хайтов". Общината ще подпомогне финансово също ОУ "Иван Вазов", СУ "Пейо К. Яворов", I ОУ "Св. Княз Борис I", ОУ "Отец Паисий" и ОУ "Добри Войников" в село Каменар.