Курсистите, които бъдат одобрени за курса трябва да сключат 3-годишен договор в фирмата

Курсистите, които бъдат одобрени за курса трябва да сключат 3-годишен договор в фирмата

Във Варна търсят с конкурс водачи за автобуси и тролейбуси. Конкурсът се организира от "Градски транспорт" ЕАД в морския град. Изискванията за участие в него за шофьори на автобус са следните: минимум основно образование, свидетелство за управление на моторно превозно средство категория "С"; 2 броя снимки, лична карта, диплома за завършено образование, валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство категория "С" - минимум 2 години, валидно удостоверение за психологическа годност категория "D".

Водачите на тролейбус трябва да предоставят следните данни и документи - минимум основно образование, свидетелство за управление на моторно превозно средство категория "D"; 2 броя снимки, лична карта, диплома за завършено образование, валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство категория "D", валидно удостоверение за психологическа годност категория "Ттв".

Обучението ще се извърши в рамките на около един месец. То включва придобиване на съответната категория и придобиване на професионална компетентност за превоз на пътници. "Градски транспорт" ЕАД поема изцяло финансирането на курса за придобиване на съответната категория за водачи и придобиването на професионална компетентност.

Курсистите, които бъдат одобрени за участие в курса се задължават да сключат трудов договор с "Градски транспорт" ЕАД за срок не по малък от 3 (три) години след завършването на курса.

Документи се подават на e-mail: gtvarna@abv.bg  не по-късно от 31.10.2018 година.
Само кандидати, одобрени по документи, ще бъдат поканени за участие в курса.