Учениците ще учат на две смени. Снимка Община Варна

Учениците ще учат на две смени. Снимка Община Варна

Учебните занятия във варненското СУ "Найден Геров" ще бъдат възстановени от 7-ми януари, понеделник. Първа смяна ще участ учениците от I, III, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас, II смяна - учениците от II, V, VI и VII клас. Началото на учебните часове за първи клас е 08.00 часа. За I смяна - 07.30 часа, за II смяна - 13.30 часа, съобщиха от пресцентъра на Община Варна.

VII СУ "Найден Геров" е първият обект, който се въвежда в експлоатация по проект "Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна" по Оперативна програма "Региони в растеж", който включва общо 7 училища и три детски градини. Проектите са финансирани със 100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 16, 3 млн. лева.  

Изпълнени са  дейности по конструктивно укрепване на  сградата, поставена е фасадна топлоизолация, извършен е ремонт на покрива, подменена е дограмата, изпълнени са нови пожароизвестителна и оповестителна инсталации. Изградена е достъпна среда – хидравличен асансьор за достъп на хора с увреждания до всички етажи на сградата, рампа и подемник.