Виктор Григоров ръководи училището от 2016 година. Снимка Лина Главинова

Виктор Григоров ръководи училището от 2016 година. Снимка Лина Главинова

Виктор Григоров е роден на 5 май 1965 година в Бургас. Завършва немската езикова гимназия „Гьоте“ в родния си град. След това продължава образованието си във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ по специалността „Български и немски език“. Има едногодишна специализация в град Росток, Германия.

След завършване на висшето си образование започва работа като преподавател по немски език в тогавашното СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където преподава немски език в продължение на девет години.

Професионалната му кариера продължава в бившия Икономически техникум, сега Търговската гимназия.

През 2010 година се явява на конкурс за овакантеното място на директор на СУ „Иван Вазов“ и след спечелването му е назначен на 4-ти август 2016 година.

 

- Г-н Григоров, вече трета година сте директор на СУ „Иван Вазов“. Трудно ли Ви беше в началото, когато поехте гимназията?

- Да, беше ми изключително трудно в началото. Имам мои виждания за това как трябва да се случват нещата в училище. Когато дойдох в СУ „Иван Вазов“ моите очаквания не съвпаднаха с реалността, която констатирах тогава, но стъпка по стъпка започнах да правя промени. Събрах около себе си невероятен екип от специалисти, които работят с удоволствие и правят всичко необходимо за учебния процес.

- В продължение на години сте бил учител. Сега обаче се налага да ръководите учебното заведение и да го менажирате, амплоа различно от това на преподавателя…

- Няма да скривам, че ми е трудно да се занимавам с административна работа, но получавам подкрепата на заместник-директора и на колегите и благодарение на това се справям. Административната работа е тежка и ангажираща, отпуските са условни, ние сме 365 дни на разположение, защото дори по време на отпуските даваме консултации и съвети. Не е лесно да се организира дейността в едно училище, но без подкрепата на персонала това на практика е невъзможно. Не мога да се оплача, че получавам тази тяхна подкрепа.

- За човек като Вас, който е немски възпитаник и за него точността е важна, как успявате да приложите тази дисциплина в българските условия?

- За съжаление може би никога няма да бъда доволен от това, което виждам. Колкото и да се старая, все се случва така, че виждам някои неща, които не са перфектни. Но немското възпитание си оказва влияние. Изключително съм повлиян от начина на живот в Германия и от отношенията към нещата. Надявам се, че не дотягам на хората около мен с моето желание за перфекционизъм и не съм констатирал, че притискам някого с желанието да бъде свършена работата и затова всичко тече в нормално русло.

- Тази година с Ваши колеги от гимназията бяхте на посещение в училище в Берлин по проект, който спечелихте. Какво успяхте от видяното и при обмяната на опит да пренесете тук?

- Проектът е „Активни и мотивирани“ по програма „Еразъм+“ и визира една форма на обучение, което е непопулярно все още у нас. Става въпрос за продуктивното обучение. Има ученици, които имат психологически задръжки или живеят в трудна среда, от семейство в неравностойно положение са и това се е отразило на техния начин на възприятие и обучение. В клас ес събират 12 ученици, на които преподават трима учители от VIII до X клас, като целта е да бъдат ориентирани в три възможни професии и те да направят своя избор. Става въпрос за занаятчийски професии – ключари, хлебари, професии които не са много популярни и тези, които се справят продължават обучението си във втора гимназиална форма.

20 години са били нужни в Германия тази форма на образование да бъде наложена. Не се е разминало без конфликти.

В Берлин има Институт по продуктивното обучение. Там ни приеха добре и ни запознаха с начина на преподаване и методиката.

В нашата образователна система в първа и втора гимназиална степен няма общообразователни паралелки, а те са профилирани. Технически продуктивното обучение не може да се приложи у нас, но ние имаме също много добра форма това индивидуална форма на обучение.

- В гимназията за втора поредна година имахте прием по специалността „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“ по професия „Изпълнител на термални процедури“ Вие бяхте първото учебно заведение в Югоизточна България, а сега такива паралелки вече има и в други градове в страната…

- Ние бяхме първи в Югоизточна България и сме третото училище в страната, което работи по този учебен план. Това за нас е привилегия и аз много се радвам, че успяхме вече за втора година да реализираме прием в тази паралелка. Тази година оборудвахме и специализиран кабинет, където учениците да провеждат часовете с практическа насоченост.

- Вече срещате и подкрепа от страна на бизнеса и специализираните здравни заведения за обучение на вашите ученици. Съвсем наскоро получихте и поредното дарение, с което ще бъдат закупени помагала…

- Търсим контакти чрез почетните консулства на европейски страни в Бургас, за да можем да осигурим практика на нашите ученици, не само в Специализираната болница рехабилитация и терапия, но и извън страната. Това за нас е много важно, защото учебния план дава възможност за допълнително обучение. Имаме добра подготовка с разширено изучаване на английски език, допълнително се изучава немски и латински език, специалности, които дават начално медицинско образование като до лекарска помощ, организация и функциониране на СПА центрове, физикална терапия и рехабилитация, термални процедури и специализирана техника, анатомия и физиология, здравословни и безопасни условия на труд, ергономия, ортопедия и травматология и други.

Това са специалности, които ни задължават да търсим контакти с висши учебни заведения. В нашето училище преподават лектори от Медицинския факултет на университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

- Въпреки че нямате първи клас през последните години, тази година направихме прием в подготвителна група. Децата се обучават при изключително добри условия по проект на Община Бургас…

- Тук е моментът да благодаря на Община Бургас за прекрасната класна стая, която беше ремонтирана и оборудвана със средства от общинския бюджет. Ние осигурихме таблети и интерактивна дъска. При нас в момента се обучават 25 деца. За тях се грижат преподаватели с опит. Предоставяме целодневно обучение по механизма на Община Бургас. Нашите деца се радват и на часовете в Школата по керамика с ръководител Иван Арабаджиев.

- Вие сте единствената гимназия, която има собствена Школа по керамика. Това Ви дава възможност, освен обучение на ученици, да правите и курсове за възрастни…

- Вече трета година организираме такива курсове. Има интерес към тях. Тази година имаме две групи, чиито занятия се провеждат в събота в рамките на два астрономически часа. Там се обучават хора на различна възраст и с различни професии. Те истински се забавляват, докато творят. Накрая се получават красиви предмети. Нашето желание е част от тях да бъдат предоставени за продажба на благотворителни изложби, а средствата от тях ще бъдат дадени на наши ученици в нужда.

Правим всичко възможно, за да подкрепяме нашите ученици. Отличниците ни са се увеличи неколкократно. Те са от всички паралелки на училището.

- Въпреки че от кратко време сте директор на училището, Вие и Вашият екип сте успели да направите чудеса…

- Благодаря Ви за оценката. Много съм горд, че успяхме през лятото да оборудваме кабинет за рехабилитация, терапия и до лекарска помощ, където се обучават нашите ученици. Има четири масажни кушетки, купихме специални униформи на учениците от IX клас. Практическите занятия ще започнат през втория срок. А техен преподавател е д-р Снежина Георгиева от Факултета по обществено здраве на университет „Проф. д-р Асен Златаров“.