Гергана Вергиева е подала сигнал на тел 112 за мъртва риба във водоема край Поморие. Снимки Лина Главинова

Гергана Вергиева е подала сигнал на тел 112 за мъртва риба във водоема край Поморие. Снимки Лина Главинова

Експерти от РИОСВ - Бургас и Басейнова дирекция "Черноморски регион" извършиха днес втора проверка по сигнал за намерена мъртва риба в близък до Поморие водоем.
Първа инспекция на мястото е извършена на 1-и ноември, след подаден сигнал на тел. 112. От РИОСВ - Бургас обявиха, че мъртва риба тогава не била открита. Последвал втори сигнал, подаден от Гергана Вергиева. При направената проверка днес на мястото експертите установиха голямо количество мъртва риба (таранка и малки шаранчета) във водоема в близост до Поморие. Според Събина Русева - главен експерт в Басейнова дирекция, на база на първоначалните проби, които са взети причина за мъртвата риба е ниското съдържание на кислород във водоема. Направени са и предписания към Община Поморие, към която територия принадлежи водоема, за почистване на мястото, тъй-като инспекторите са установили и изхвърлени строителни отпадъци в района. Предполага се също, че евентуална причина е и отравяне на водата с препарати. Според местни жители с тези препарати били измивани бъчви и цистерни в близкия завод. Мръсната вода се оттича по тръба, но на места тази тръба била пукната и част от отровата се влива във водоема, отравя водата и убива част от рибата. По думите на поморийци причината за пяната също били препаратите от завода.

Взетата днес водна проба ще бъде изследвана и по показателите за електропроводимост, наситеност с кислород, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот и ортофосфати като фосфор. Резултатите по тези показатели се очакват след приключване на анализите.

На кмета на община Поморие Иван Алексиев е дадено предписание до утре – 6 ноември, вторник, да извърши почистване на брега от мъртвата риба.

Галерия